Wysokość składki i wpisowego

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.

Wysokość składki i wpisowego w roku 2010 reguluje Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 10/XVII/2009 z dnia 25 października 2009 roku (poniżej link do pełnego tekstu Uchwały).

Uchwała ta wprowadza następujące kwoty:

  • 16 zł - składka normalna
  • 8 zł - składka ulgowa

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
  • żołnierze niezawodowi,
  • emeryci, renciści i inwalidzi,
  • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Pełna treść uchwały do wglądu tutaj.