Zasady udzielania zniżek organizacyjnych PTTK

§1

Zniżki organizacyjne przysługują członkom PTTK. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić w drodze porozumienia na zasadach wzajemności, udzielanie zniżek organizacyjnych PTTK członkom organizacji krajowych i zagranicznych.

§2
 1. Podstawowe zniżki organizacyjne PTTK w wysokości 20% z tytułu członkostwa w PTTK dotyczą cen usług noclegowych w schroniskach PTTK i w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK. Przez schroniska PTTK rozumie się obiekty określone Uchwałą 100/97 z 14.02.1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić dodatkowe zniżki za usługi noclegowe w innych obiektach niż schroniska PTTK, ustalając zarazem maksymalną wysokość zniżki i zasady ich udzielania.
§3
 1. Zniżki organizacyjne przysługują tylko osobom fizycznym.
 2. W przypadku gdy jednej osobie przysługują zniżki z różnych tytułów, nie podlegają one sumowaniu.
 3. Nie podlegają też sumowaniu ze zniżkami organizacyjnymi, zniżki handlowe uzyskiwane przez członka PTTK z tytułu posiadania "Karty Rabatowej PTTK".
§4
 1. Podstawowa zniżka organizacyjna w schroniskach PTTK z tytułu członkostwa w PTTK w wysokości 20% przysługuje po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu "Karty Rabatowej PTTK".
 2. Zniżki w wysokości 30% przysługują w schroniskach PTTK, członkom PTTK:
 • odznaczonym Srebrną Honorową Odznaką PTTK,
 • odznaczonym Srebrną Odznaką "Zasłużony Pracownik PTTK" - po 25 letniej przynależności do PTTK,
 • posiadającym uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy,
 • opiekunów SKKT PTTK.
 1. Zniżki w wysokości 50% przysługują w schroniskach PTTK członkom PTTK:
 • odznaczonym Złotą Honorową Odznaką PTTK,
 • odznaczonym Złotą Odznaką "Zasłużony Pracownik PTTK"
 1. Zniżki w wysokości 80% przysługują w schroniskach PTTK Członkom Honorowym PTTK.
 2. Zniżki organizacyjne o których mowa w §4 ust. 1-4 dotyczą:
 • w schroniskach PTTK (obiekty określone w uchwale Prezydium ZG PTTK nr 100/97 z 14.02.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) - noclegu 1 osoby
 • na kempingach przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za samochód, przyczepę kempingową lub namiot - opłaty pobytowej za 1 osobę
 • na polach namiotowych przy schroniskach (o których mowa w pkt. 1): opłaty za namiot, postawienie namiotu - opłaty pobytowej za 1 osobę.

Zniżki nie mogą obejmować w jednym schronisku, kempingu, polu namiotowym okresu przekraczającego kolejnych 7 dni.

§5

Zniżki udziela się na podstawie ważnej imiennej "Karty Rabatowej PTTK" oraz legitymacji dokumentującej dodatkowe uprawnienia do zniżek:

 • członkowie Honorowi PTTK - legitymacja nadania godności Członka Honorowego PTTK,
 • członkowie odznaczeni odznakami honorowymi PTTK oraz "Zasłużony Pracownik PTTK" - legitymacji odznaczenia,
 • członkowie PTTK o 25-letnim stażu w Towarzystwie - legitymacji odznaki "25 lat w PTTK",
 • członkowie posiadający uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy - legitymacji uprawnienia,
 • opiekunów SKKT-PTTK - wpisem do legitymacji członka PTTK.
§6

Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK konieczny do otrzymania "Karty Rabatowej PTTK", na podstawie której udzielane są zniżki organizacyjne PTTK nie dotyczy Członków Honorowych oraz dzieci i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnionych z tych opłat na podstawie §6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997 r.

§7

Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Prezydium ZG PTTK.

[do góry]


Wykaz zniżek, do jakich uprawnieni są posiadacze ważnej legitymacji PTTK.

1. RABAT NA USŁUGI NOCLEGOWE.

Schronisko PTTK im. B. Małachowskiego na Kopie Biskupiej
(Oddział Wrocławski PTTK)
48-267 Jarnołtówek, tel.: (0-77) 439-75-84

wysokość rabatu: 20%

Dom Wycieczkowy PTTK
46-045 Turawa nad Małym Jeziorem , tel.:(0-77) 421-20-84

wysokość rabatu: 5%

2. RABAT NA PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW.

Przewóz osób organizowany przez Oddział Miejski PTTK w Katowicach:

 • do Niemiec 10% rabatu
 • do Szwecji 5% rabatu
 • Oddział PTTK Opole 45-075 Opole, ul. Krakowska 15/17, tel.: (0-77) 454-51-13
  MERKURY II 45-076 Opole, ul. 1-go Maja 2, tel.:(0-77) 453-15-30
  ORBIS 45-018 Opole, ul. Krakowska 31, tel.: (0-77) 453-97-30
  SINDBAD 45-075 Opole, Rynek 8, tel.: (0-77) 454-98-76
  Oddział PTTK 46-300 Olesno, ul. Pieloka 1, tel.: (0-34) 358-26-89
  Oddział PTTK 47-100 Strzelce Opolskie, Rynek 4, tel.: (0-77) 461-37-31

  Przed skorzystaniem z usług zaleca się sprawdzenie, czy dana ulga nadal obowiązuje.

  3. USŁUGI FOTOGRAFICZNE.

  Zakłady z szyldem "KODAK EXPRESS"

 • 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Pawła II 4
 • 45-056 Opole, Pl. Teatralny 13
 • 46-100 Namysłów, ul. Bohaterów Warszawy 3 a
 • 48-200 Prudnik, ul. Ratuszowa 20
 • 45-075 Opole, ul. Krakowska 43
 • 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Dąbrowskiego 22
 • Inne punkty:

 • 45-953 Opole, ul. Krakowska 15/17, tel.: (0-77) 54-51-13 5% rabatu
 • 49-100 Niemodlin, Rynek 7 Sklep Centrum Stoisko Fotograficzne 5% rabatu
 • 4. USŁUGI UBEZPIECZENIOWE.

  BTUIR "HEROS" S.A.
  45-057 Opole, ul. Ozimska 19, tel./fax: (0-77) 454-52-18, 453-94-50

  5. HANDEL.

 • księgarnia prywatna "Omega"
  45-015 Opole, Rynek 19 tel.: (0-77) 454-55-81
  zakup książek, podręczników, wydawnictw turystycznych 5% rabatu
 • przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Olimpijczyk" S.C.
  45-061 Opole, ul. Katowicka 39/41
  zakup sprzętu turystyczno-sportowego 3% rabatu
 • sieć sklepów "HiMountain" - zakup sprzętu sportowego i odzieży przydatnej przy uprawianiu sportów typu outdoor. Kliknij, aby zobaczyć wykaz sklepów firmowych.

  Na mocy zawartej w dniu 11 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polskimi Kolejami Linowym S.A. w Zakopanem (www.pkl.pl) a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, od 24 stycznia br. członkowie Towarzystwa posiadający ważną legitymację PTTK uzyskują rabat w wysokości 10% (dziesięć procent) na:

  Przejazdy i karty czasowe:

  • przejazd KL Kasprowy Wierch w Zakopanem,

  • zakup karty czasowej KL Gąsienicowa w Zakopanem,

  • zakup karty czasowej KL Goryczkowa w Zakopanem,

  • przejazd KL-T Gubałówka w Zakopanem,

  • przejazd KL-T Góra Parkowa w Krynicy,

  • przejazd KL Butorowy Wierch w Zakopanem,

  • przejazd KL Palenica w Szczawnicy,

  • przejazd KL-T Żar w Międzybrodziu Żywieckim,

  • przejazd KL Mosorny Groń w Zawoi.

  Pobyty (zakwaterowanie):

  • w pokojach gościnnych w Zakopanem przy ul. Krupówki 48, Kuźnice 12, na Kasprowym Wierchu,(stacja górna), przy ul. Bachledy 7,

  • w pokojach gościnnych w Szczawnicy przy ul. Głównej 7, (dolna stacja KL Palenica),

  • w pokojach gościnnych w Krynicy przy górnej stacji KL-T Góra Parkowa.

   

 •