Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca alternatywne trasy do Ryczyna. Zostały one umownie nazwane jako trasy czerwona i niebieska. Położenie geograficzne grodziska pozwala na dotarcie do niego jedną drogą i powrót drugą.

 

Trasa czerwona - wiedzie z Brzegu w kierunku Pisarzowic, dalej na Michałowice. Tutaj należy skręcić na skrzyżowaniu w lewo (nie jedziemy w kierunku Lubszy) na Myśliborzyce i Szydłowice. W miejscowości Szydłowice mijamy kościół i dojeżdżamy do głównego skrzyżowania, które przecinamy na wprost. W miejscu rozwidlenia się dróg skręcamy lekko w prawo i cały czas jedziemy główną trasą. Po pewnym czasie wjeżdżamy na drogę utwardzaną płytami betonowymi. Trzymamy się jej przez dłuższy czas do momentu kiedy wjedziemy do lasu. Po paru kilometrach gdy wyjedziemy na w miarę otwartą przestrzeń i miniemy skrzyżowanie z drogą dochodzącą z lewej strony szukamy kolejnego skrzyżowania. Na nim skręcamy w prawo. Cały czas jedziemy prosto aż dojedziemy do GRODZISKA.

 

Trasa niebieska - wiedzie z Brzegu na Brzezinę a następnie na Lipki. W Lipkach mijamy kościół a za nim skręcamy w prawo na drogę wiodącą do śluzy. Przejeżdżamy śluzę i jedziemy w kierunku zabudowań przy kanale. Mijamy je. Za mostem skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu droga biegnie w lewo. Jedziemy prosto. Dojeżdżamy do skrzyżowania. W miarę otwarta przestrzeń. Tu kierujemy się w lewo. Na następnym skrzyżowaniu udajemy się prawo. Cały czas jedziemy prosto aż dojedziemy do GRODZISKA.