§ 1

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Znam Ziemię Opolską" zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej - za zgodą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu z okazji Jubileuszu XXX-lecia Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Odznaka jest wyróżnieniem turysty-kolarza za znajomość Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności krajoznawczo-turystycznej. Zmiany do niniejszego regulaminu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego, która jest kontynuatorką działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej.

§ 2

Odznaka jest trzystopniowa (I stopień - biały, II stopień - żółty, III stopień - biało-czerwony). Można ją zdobywać na rowerze od 10 roku życia, przy czym młodzież do 18 lat w wycieczkach zbiorowych lub pod kierownictwem przewodników (przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki kwalifikowanej PTTK oraz nauczycieli), pozostali - na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.

§ 3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W każdym roku kalendarzowym można zdobyć Odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

§ 4

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów:

 1. udział w imprezach organizowanych przez struktury organizacyjne PTTK województwa opolskiego:
  • na I stopień udział w 2 imprezach
  • na II stopień udział w 3 imprezach
  • na III stopień udział w 4 imprezach
 2. zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez inne organizacje sportowe i turystyczne, określonej liczby obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podano w tabeli:

GRUPA Stopień I Stopień II Stopień III
I 4 6 10
II 5 5 15
III 2 3 5
IV 2 3 5
V 3 5 7
VI 5 8 12
VII 4 5 6
Razem: 25 35 60

Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

§ 5

Weryfikacje i przyznawanie odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2a - tel. 453-63-48.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w biurze ORSO PTTK Opole książeczki kolarskiej posiadającej potwierdzenie zwiedzanych zabytków krajoznawczych. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) miejscowościach można dokonywać: we wszystkich biurach turystycznych, hotelach, schroniskach PTSM, obiektach kulturalnych, urzędach administracyjnych, pocztowych, szkołach, posterunkach policji, strażnicach WOP, u sołtysów itp. posiadających pieczątkę z nazwą danej miejscowości.

§ 7

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej (ORSO PTTK Opole) może przyznać III stopień odznaki honorowo z pominięciem §4 i §6 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa opolskiego.

§ 8

Odznaki - zdobyte lub przyznane honorowo - wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub naradach związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje specjalne pismo upoważniające do noszenia jej.

§ 9

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu w dniu 6 kwietnia 1983 r. i wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 1983 r. Zmiany i poprawki w niniejszym regulaminie zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 10.05.2000 i tym samym stracił moc regulamin z dnia 16 kwietnia 1983 r.

§ 11

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.


Załącznik do regulaminu odznaki

GRUPA I - ZAMKI NA OPOLSZCZYŹNIE

 • Biała Nyska ślady zamku z XVI w.
 • Biała Prudnicka zamek Prószkowskich z XV w. przebudowany w XVII w.
 • Brzeg zamek Piastów Śląskich z XIV w. przebudowany w XVI w.
 • Chrzelice ruina zamku na "Kępie" z XIV w.
 • Głogówek zamek Książąt Opolskich z XIII w., przebudowany w XVI w.
 • Kamień Śląski obecna bryła z XVII w., odbudowana kaplica św. Jacka
 • Kantorowice zamek myśliwski Piastów Brzeskich - z 1600 r.
 • Karłowice zamek rycerski z XIV - XV w.
 • Kędzierzyn-Koźle ruina zamku Książąt Opolskich z XIV-XVI w.
 • Krapkowice zamek późnorenesansowy z XVI w.
 • Łąka Prudnicka zamek renesansowy z XV-XVI w.
 • Moszna zamek-pałac z XVIII w.,rozb. w 1896 oraz 1912-1914 r.
 • Namysłów zamek książęcy z XVI w., zach. mury oraz budynek mieszk.
 • Niemodlin zamek Książąt Niemodlińskich z XIV-XVI w.
 • Nysa pozost. po zamku - pałacu biskupim, baszta - ul. Moniuszki
 • Opole pozost. po zamku piastowskim, wieża z XIV w.
 • Opole zamek górny, zachowana wieża gotycka z XIV w.
 • Otmęt fragm. zamku z XIII w. w dzisiejszej zabudowie kościoła
 • Otmuchów zamek biskupi z XIV w., z późniejszymi przebudowami
 • Prudnik pozost. po zamku - wieża cylindryczna z XV w.
 • Prószków zamek Prószkowskich - renesansowy z XVI w.
 • Rogów Opolski zamek rycerski z XIV w. - przebudowany w XVI w.
 • Strzelce Opolskie ruina zamku Książąt Opolskich z XIV w.
 • Ujazd ruina zamku z XVI w.
 • Zimnice Małe zach. spichlerz przebudowany z zamku Prószkowskich.

GRUPA II - WYBRANE MIEJSCOWOŚCI WOJ. OPOLSKIEGO

 • Baborów
 • Branice
 • Brzeg
 • Byczyna
 • Daniec
 • Dobra
 • Dobrodzień
 • Głogówek
 • Głubczyce
 • Gogolin
 • Gorzów Śląski
 • Grodków
 • Jemielnica
 • Kałków
 • Koperniki
 • Krapkowice
 • Malnia
 • Małujowice
 • Mikolin
 • Moszna
 • Nysa
 • Olesno
 • Opole
 • Otmuchów
 • Paczków
 • Praszka
 • Sławniowice
 • Wołczyn
 • Zagwiździe
 • Żyrowa

GRUPA III - BUDOWNICTWO DREWNIANE - SAKRALNE

 • Baborów b. 1700-1702 r.
 • Baldwinowice b. 1414 r.
 • Bąków b. XV/XVI w.
 • Bierdzany b. 1711 r.
 • Brzezinki b. 1550 r.
 • Chocianowice b. 1662 r.
 • Dobrzeń Wielki b. 1658 r.
 • Krzywiczyny b. 1623 r.
 • Malnia b. 1801 r.
 • Ochodze b. 1702 r.
 • Olesno b. 1518 r.
 • Olszowa b. 1648 r.
 • Stare Olesno b. 1680 r.
 • Zakrzów Tur. b. 1759 r.

GRUPA IV - MUZEA

 • Brzeg Muzeum Piastów Śląskich - Zamek (pl. Zamkowy 1)
 • Daniec Muzeum Gminne (b. Izba Regionalna Mientusa)
 • Głogówek Muzeum Regionalne - Zamek (ul. Zamkowa)
 • Góra św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego (ul. Powstańców Śl. 1)
 • Kluczbork Muzeum im. Dzierżona (ul. 15-go Grudnia 10)
 • Łambinowice Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (ul. Muzealna 4)
 • Nysa Muzeum Regionalne (ul. Biskupa Jarosława 11)
 • Olesno Muzeum im. Nikodema Jaronia (Rynek 20)
 • Opole Muzeum Diecezjalne (ul. Kardynała Kominka 1a)
 • Opole Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7)
 • Opole-Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen)
 • Paczków Muzeum Gazownictwa (ul. Pocztowa 6)
 • Praszka Muzeum w Praszce (pl. Grunwaldzki 15)
 • Prudnik Muzeum Ziemi Prudnickiej (ul. Chrobrego 11)
 • Zagwiździe Muzeum Odlewnictwa

GRUPA V - REZERWATY PRZYRODY

 • Bażany - rezerwat leśny, naturalne stanowisko sosny zwyczajnej (z m. Jasienie - 4 km)
 • Blok - rezerwat leśny, fragmenty naturalnego boru sosnowego (Rzymkowice) (z m. Przychód - 4 km)
 • Boże Oko - rezerwat leśny, starodrzew buków (z m. Ujazd - 5 km)
 • Cicha Dolina - rezerwat leśny, las mieszany z przewagą buków, świerki (z m. Głuchołazy 3 km)
 • Góra Gipsowa - rezerwat roślinności kserotermicznej (k. Kietrza) (z m. Dzierżysław - 0,5km)
 • Jaśkowice - rezerwat leśny, las mieszany, dęby, modrzew (z m. Jaśkowice - 2 km)
 • Jeleni Dwór - rezerwat leśny boru mieszanego, drzewa osiągają 270 lat (z m. Chrzelice - 6 km)
 • Kamień Śl. - rezerwat leśny brekini (z m. Górażdże - 4 km)
 • Komorzno - rezerwat leśny, stanowisko buczyny pomorskiej ( z m. Komorzno - 3 km)
 • Krzywiczyny - rezerwat leśny jodły ( z m. Krzywiczyny - 2 km)
 • Las Bukowy - rezerwat leśny, starodrzew buków ( z m. Głuchołazy Centrum - 0,5 km)
 • Lesisko - rezerwat leśny, dęby, buczyna, modrzew (z m. Żyrowa - 2 km)
 • Ligota Dolna - rezerwat florystyczny, liczne okazy roślin, owadów, rzadkich motyli (z m. Ligota D. - 0,5 km)
 • Lubsza - rezerwat leśny, las mieszany ( z m. Lubsza - 3 km)
 • Nowa Kuźnia - rezerwat wodny, staw nowokuźnicki, liczne chronione gatunki roślin wodnych i błotnych, liczne gatunki ptaków (z m. Nowa Kuźnia - 1 km)
 • Płużnica - rezerwat leśny, świerk pospolity (z m. Płużnica - 3 km)
 • Przylesie - rezerwat leśny, resztki boru mieszanego (z m. Przylesie - 4,5 km)
 • Przyłęk - rezerwat leśny, resztki boru liściastego (z m. Markowice - 2,5 km)
 • Przysiecz - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Przysiecz - 3 km)
 • Rogalice - rezerwat leśny, olsza czarna (z m. Rogalice - 5 km)
 • Smolnik - rezerwat krajobrazowo-wodny (z m. Szumirad (leśniczówka) - 100 m)
 • Śmiechowice - rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Śmiechowice - 2 km)
 • Potwierdza się w najbliższej miejscowości (leśniczówka, sołectwo, sklepy itp.)

GRUPA VI - ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

 • Brzeg Fabryka Silników Elektrycznych "BESEL"
 • Brzezie Elektrownia "OPOLE"
 • Chorula Cementownia "GÓRAŻDŻE" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Dobrodzień Dobrodzieńskie Fabryki Mebli
 • Gorzów Śląski Zakłady Aparatury "ARMAGOR"
 • Górażdże Zakłady Przemysłu Wapienniczego
 • Głubczyce Zakłady Piwowarsko-Słodownicze
 • Jedlice k.Ozimka Huta Szkła "JEDLICE"
 • Krapkowice Zakłady Papiernicze
 • Kędzierzyn-Koźle - Zakłady Azotowe
 • Kędzierzyn-Koźle - Port i Stocznia Rzeczna (Koźle)
 • Kędzierzyn-Koźle - Zakłady Chemiczne "BLACHOWNIA"
 • Kietrz Zakłady Tkanin Dekoracyjnych "WELUR"
 • Kluczbork Zakłady Urządzeń Przemysłowych "FAMAK"
 • Lewin Brzeski Cukrownia "WRÓBLIN"
 • Murów Zakłady Szkła Termoizolacyjnego "WITROTERM"
 • Namysłów Zakłady Piwowarsko-Słodownicze
 • Nysa Zakłady Urządzeń Przemysłowych "ZUP"
 • Nysa Fabryka Samochodów Dostawczych "DAEWOO"
 • Olesno Zakłady Armatury Sanitarnej "ORAS"
 • Opole Opolskie Zakłady Graficzne
 • Opole Zakłady Koncentratów Spożywczych "OVITA NUTRICJA"
 • Otmuchów Cukrownia "OTMUCHÓW"
 • Ozimek Huta "MAŁAPANEW" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Pokój Zakłady Przemysłu Drzewnego
 • Praszka Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego "VISTEON" Poland S.A.
 • Prudnik Zakłady Przemysłu Bawełnianego "FROTEX"
 • Tułowice Zakłady Porcelitu "PORCELIT"
 • Zawadzkie Huta "ANDRZEJ" (Oddz. Zakł. PTTK)
 • Zdzieszowice Zakłady Koksownicze "KOKSOCHEMIA"

GUPA VII OBIEKTY UZDROWISKOWE I WYPOCZYNKOWE

 • Czarnowąsy Zakład Specjalistyczny dla Dzieci "CARITAS"
 • Dobra Ośrodek Wypoczynkowy
 • Głuchołazy Sanatorium Przeciwgruźlicze - Ośrodek Rekr.-Wypoczynkowy
 • Jarnołtówek Sanatorium Dziecięce
 • Jarnołtówek Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy "Ziemowit"
 • Korfantów Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne (zamek)
 • Kościerzyce Ośrodek Wczasowo-Turystyczny
 • Kup Szpital Specjalistyczy im. J. Szterlinga
 • Moszna Centrum Terapii Nerwic
 • Nowa Wieś Pr.Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci nr 2
 • Nysa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Nyskim
 • Otmuchów Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Otmuchowskim
 • Paczków Sanatorium dla Matki i Dziecka
 • Pokrzywna PTTK - Zespół Obiektów Turystycznych
 • Piotrowice Głub. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
 • Turawa PTTK - Dom Wycieczkowy (Małe Jezioro)
 • Turawa ZHP - Szkoleniowy Ośrodek Wodny (Duże Jezioro)
 • Turawa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorami Turawskimi
 • Sarnowice PTTK - Ośrodek Wypoczynkowy (camping)
 • Suchy Bór Woj. Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Uwaga: przy uzyskaniu potwierdzenia pobytu w obiektach wymienionych w gr. VI i VII nie jest wymagane zwiedzenie wnętrz.