§1

Zarząd Oddziału PTTK w Opolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Opola i Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ustanowił z dniem 1 stycznia 1977 roku Regionalną Odznakę Turystyczną "Przyjaciel Opola". Odznaka ustanowiona została dla uczczenia 650-lecia nadania praw miejskich Opola i 25-lecia działalności Oddziału PTTK w Opolu.

§2

W roku 1999 dokonano niezbędnych zmian w Regulaminie w ramach porozumienia Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, Towarzystwa Przyjaciół Opola i Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ustanawiając odznakę "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny".

§3

Odznaka ma na celu popularyzację walorów historyczno - krajoznawczo - turystycznych Opola i Opolszczyzny.

§4

Odznaka "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny" może być przyznawana turystom polskim i zagranicznym w wieku powyżej 8 lat i po spełnieniu wymogów niniejszego Regulaminu.

§5

Odznaka "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny" jest trzystopniowa: brązowa i srebrna - "Przyjaciel Opola", złota - "Przyjaciel Opolszczyzny". Obowiązuje kolejność zdobywania poszczególnych stopni. Czas ich zdobywania jest nieograniczony.

§6

Odznakę w stopniu brązowym przyznaje się za:

 • udział w 2-chwycieczkach po Opolu, w trakcie których należy zwiedzić:
  1. Kaplice Piastowskie w kościele o.o. Franciszkanów i katedrze p.w. św. Krzyża,
  2. Muzeum Śląska Opolskiego,
 • udział, w co najmniej 1 wycieczce lub imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§7

Odznakę w stopniu srebrnym przyznaje się za:

 • udział w 5-ciu wycieczkach po Opolu i jego najbliższej okolicy, prowadzonych przez przewodnika (przodownika) lub za zwiedzanie indywidualne wg zasad określonych w §9 niniejszego Regulaminu. W trakcie wycieczek należy zwiedzić:
  1. Wieżę Piastowską i Amfiteatr,
  2. Kościoły: p.w. NMP "Na Górce" i p.w. św. Aleksego,
  3. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach,
  4. Kościół św. Anny w Czarnowąsach,
  5. rejon Jezior Turawskich z Domem Wycieczkowym PTTK nad Małym Jeziorem.
 • udział, w co najmniej 1 wycieczce lub imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§8

Odznakę w stopniu złotym przyznaje się za:

 • udział w 10-ciu wycieczkach po województwie opolskim, w trakcie których należy zwiedzić:
  1. Pomniki i Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny,
  2. Pomnik i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach,
  3. jeden park krajobrazowy i jeden rezerwat przyrody,
  4. miasta: Nysę, Otmuchów, Paczków, Byczynę, Głogówek i Prószków,
  5. co najmniej dwa kościoły w niżej wymienionych miejscowościach: Małujowice, Obórki, Pępice, Kolanowice, Dobrzeń W., Bierdzany, Jemielnica, Kałków.
  6. Olesno wraz z kościołem p.w. św. Anny,
 • wejście na Kopę Biskupią,
 • udział w przynajmniej 1 wycieczce lub imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§9

Wycieczki indywidualne będą honorowane, jeżeli odpowiadają następującym wymogom:

 • miejscowości zwiedzane muszą być potwierdzane pieczątkami z przebytej trasy a w przypadku zwiedzania miast na odznakę złotą także pieczątkami zwiedzanych obiektów,
 • wpisy do książeczek powinny być dokonane czytelnie z podaniem daty, nazwy zwiedzanych miejscowości i obiektów.

§10

Ustanawia się honorową odznakę "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny", która może być nadana łącznie z dyplomem za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki na Opolszczyźnie.

§11

Wszystkie stopnie odznaki weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15/17. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Opolu.

§12

Zdobywając odznakę "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny" można jednocześnie zdobywać normy do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

§13

Wszystkie zdobyte dotychczas stopnie odznaki zachowują ważność.

§14

Niniejszy Regulamin Regionalnej Odznaki "Przyjaciel Opola - Przyjaciel Opolszczyzny" został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 29.12.1999 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 r.