REGULAMIN ODZNAKI REGIONALNEJ TURYSTA ZIEMI BRZESKIEJ

1.      Postanowienia ogólne

1.1.      PTTK Oddział Ziemi Brzeskiej ustanawia regionalną “Odznakę Turysta Ziemi Brzeskiej” (w skrócie OTZB).

1.2. Celem odznaki jest:

a) zachęcanie turystów, szczególnie młodych do poznawania piękna i walorów turystycznych Brzegu i Ziemi Brzeskiej,

b) ułatwianie układania programów wycieczek,

c) upowszechnianie aktywnego krajoznawstwa w regionie

1.3 OTZB może być noszona tylko przez osoby, którym została przyznana zgodnie z wymogami regulaminu.

1.4. OTZB jest trzystopniowa o różnych wzorach graficznych dla kolejnych stopni

2.      Zasady zdobywania odznaki:

2.1. OTZB może uzyskać każdy turysta, który ukończył 10 rok życia.

2.2. Odznakę można uzyskiwać w określonej kolejności, po spełnieniu wymogów:

a)      Stopień I (tło zielone) – w ciągu jednego roku należy zwiedzić w Brzegu: zamek z Muzeum Piastów Śląskich, ratusz, kościół św. Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, parki miejskie, oraz co najmniej 3 pomniki przyrody.

 

 

b)      Stopień II (tło żółte) – w ciągu dwóch lat zwiedzić: Bąków, Brzezinę (kamień pamiątkowy budowy drogi), Grodków, Karłowice, Lewin Brzeski, Małujowice, Michałów, Ryczyn, Skorogoszcz, co najmniej 3 krzyże pokutne, dodatkowym atutem będzie prezentacja regionalnej legendy.

 

 

c)      Stopień III (tło białe) – w ciągu trzech lat zwiedzić: Głębocko, Kopice, Kościerzyce, Lubszę, Łosiów, co najmniej 3 rezerwaty przyrody, Stobrawski Park Krajobrazowy, Zawadno oraz Szlak średniowiecznych  polichromii. Ponadto należy wziąć udział w przynajmniej jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej.

 

 

2.3. Potwierdzenie wykonania wymogów na odznakę

Podstawą do ubiegania się o przyznanie OTZB jest samodzielnie wykonana dokumentacja, np. w postaci kroniki zawierającej notatki z trasy, pieczątki, opisy, bilety wstępu, fotografie itp.

2.4. Dokumentację należy przedstawić Zespołowi Weryfikacyjnemu przy Oddziale PTTK Ziemi Brzeskiej celem zweryfikowania i przyznania odznaki danego stopnia.

2.5.  OTZB jest odpłatna, a cenę ustala organizator stosowną uchwałą.

2.6.  Regionalna “Odznaka Turysta Ziemi Brzeskiej” może być również przyznana honorowo osobom fizycznym lub instytucjom szczególnie zasłużonym w popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Brzeskiej

3.      Postanowienia końcowe:

3.1. Interpretacja naszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Brzegu

3.2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu 15.02.1985 roku ze zmianami z 23.04.2007 roku .