Od ponad 20 lat Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej jest organizatorem eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Podobnie było i w tym roku. 20 października do Klubu Wojskowego w Brzegu przybyło 25 uczestników eliminacji, którzy musieli zaprezentować swoje krasomówcze wystąpienia w ciągu 5 minut, nad czym czuwał ze stoperem w ręku, kol. Tadeusz Jurek. Przesłuchania trwały ok.3 godzin, a jury w składzie: p.Jana Koronkiewicz, p.Elżbieta Bendzera, p.Lucyna Mystek, p.Sylwia Jamka i p.Elżbieta Kużdżał miało niełatwe zadanie do wykonania – musiało wskazać zwycięzców.

Zadaniem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu i jego historii, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie ciekawych tematów, a następnie prezentowanie ich za pomocą pięknego i sugestywnego języka. Niewątpliwie, najlepiej to zadanie wykonała Ania Fiałka z kl.VIII PSP Nr 5 w Brzegu ( op. p. Marzena Pyżalska - Bednarz ) i zajeła I miejsce. Zaprezentowała niełatwy tekst o św. Jadwidze w sposób, który oczarował słuchaczy bogactwem języka, świetną dykcją oraz sugestywnością wypowiedzi. Wyrównany poziom wystąpień spowodował, że jury przyznało dwóm uczestniczkom drugie miejsce – były to Natalia Żebiłowicz z kl. V PSP Nr 1 w Brzegu ( op. p. Anna Nakonieczna ) oraz Oliwia Beztroska – ucz. kl. V z Centrum Kultury w Głuchołazach ( op. p.Beata Puzia ). Członkowie jury zasugerowali również, aby zdobywczyni trzeciego miejsca – Zosia Krupa z kl. V PSP Nr 1 ( op. p. Anna Nakonieczna ) również reprezentowała woj, opolskie na eliminacjach w Legnicy. Tak więc , wyjątkowo w tym roku, w eliminacjach ogólnopolskich w kategorii szkół podstawowych ,weźmie udział aż czterech uczestników z woj. opolskiego ( regulamin wskazuje po dwóch reprezentantów w każdej kategorii ).

 

 

 

 

Miłą niespodzianką dla wszystkich był fakt, że w roku, w którym obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, sporo wygłoszonych tekstów nawiązywało do czasów współczesnych i przybliżało słuchaczom postacie i wydarzenia z naszego regionu, np. Zosia Krupa w swym wystąpieniu opowiadała m.in., o aktorce Emilii Komarnickiej i „Biedronkach”, Natalia Żebiłowicz o Adrianie Teklińskim, Julia Pszczolarska z PSP Nr 1 o swoim dziadku czy Nikola Zaręba z PSP Nr 5 o brzeskiej chałwie. Mimo 20- letniej historii konkursu, w dalszym ciągu zachwyca bogactwo i piękno języka oraz niewyczerpana różnorodność prezentowanych tematów, za co należą się wyrazy uznania nauczycielom i opiekunom przygotowującym uczniów do konkursu. W kategorii szkół gimnazjalnych jedyną uczestniczką była Ania Twaróg z PG Nr 3 w Brzegu ( op. p. Marzena Kuleba ) i będzie reprezentować województwo opolskie w ogólnopolskim finale w Legnicy prezentując tekst o śląskiej Lady Di.

W czasie, gdy jury pracowicie obradowało, z dowcipnym programem artystycznym wystąpił wychowanek Klubu Wojskowego I Pułku Saperów w Brzegu - Gracjan Wojciechowski.

Tradycyjnie, na podkreślenie zasługuje świetna sprawność organizacyjna konkursu, co jest ogromną zasługą kol. Wilhelmy Barańskiej - prezesa brzeskiego Oddziału PTTK i jej współpracowników. Każdy uczestnik i jego opiekun otrzymał dyplom oraz upominek rzeczowy, a zwycięzcy atrakcyjne nagrody, których fundatorem był Urząd Marszałkowski woj. opolskiego oraz Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej. Biuro Promocji Urzędu Miasta przekazało drobne upominki promujące nasze miasto, ponieważ w eliminacjach wzięli udział, oprócz Brzeżan, uczniowie z Głuchołaz, Prudnika, Biskupowa, Opola, Łubnian i Szybowic. Należy dodać,że kol. prezes, podobnie jak w poprzednich latach, zadbała również o środki niezbędne do pokrycia kosztów przejazdu i pobytu osób, które będą reprezentować nasze województwo w eliminacjach ogólnopolskich ( finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ). W pozostałych województwach wszystkie koszty ponoszą finaliści z własnej kieszeni.

Przyjazną i serdeczną atmosferę w czasie przesłuchań konkursowych uczestnicy i organizatorzy zawdzięczają również pani Janie Koronkiewcz - kierownikowi Klubu Wojskowego I Pułku Saperów w Brzegu. Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej od wielu lat korzysta z gościnności Klubu Wojskowego, a współpraca zaowocowała powstaniem 5 lat temu Koła PTTK „Zieloni”. Gościem honorowym, który od wielu lat z sympatią towarzyszy uczestnikom konkursu był kierownik Biura Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i - p. Stanisław Kowalczyk.

Reprezentantom naszego województwa życzymy w Legnicy powodzenia.

wiceprezes ds. młodzieży - Elżbieta Kużdżał

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."