„ZAKOŃCZENIE SEZONU W ZAWADNIE”

CELE:

  • Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych regionu brzeskiego,
  • Aktywizacja zdrowotna uczestników rajdu

TERMIN:

17.10.2010r., start – ratusz brzeski godz.10:00; powrót –ok. godz.16:00

TRASA:

BRZEG – PRĘDOCIN - ZWANOWICE (jaz) – KOPANIE – ZAWADNO- RÓŻYNA ( ok.16 km) – powrót tą samą trasą

W PROGRAMIE:

konkurs krajoznawczy o regionie, konkurs na najlepiej  wyposażony rower (wartościowe nagrody rzeczowe) ognisko z kiełbaskami, gawęda miejscowego artysty Waldemara Pełecha, pokaz nordic walking,

KOMANDORZY RAJDU :

Elżbieta Kużdżał, Marek Ściślak, Paweł Kulczycki

WARUNKI UCZESTNICTWA:

złożenie zgłoszenia w Biurze PTTK , Rynek 4   lub bezpośrednio przed imprezą ( w treści – nazwisko i imię, nr legitymacji PTTK)

Niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych!

Należy posiadać własny prowiant ( kiełbasa na ognisko) i napoje, odpowiedni  strój i właściwie przygotowany rower. Mile widziane elementy odblaskowe i kask rowerowy.

Podczas przejazdu należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i przepisów właściwych dla wycieczek rowerowych

Z   A  P   R  A  S  Z   A  M  Y


Zarząd PTTK Ziemi Brzeskiej