UCZNIOWIE  Z  OPOLSZCZYZNY WŚRÓD  NAJLEPSZYCH  KRASOMÓWCÓW  W  POLSCE!


Nie  jest tak  wcale łatwo „odpowiednie dać rzeczy słowo” ,o czym wspominał C.K. Norwid, by wypowiedź była wzorem pięknej polszczyzny, bogatej w sugestywne środki językowe, będące ozdobą tekstu a jednocześnie , by były tak dobrane, aby budowały  harmonijną , ciekawą całość. A jeśli jeszcze dodać , że powinny służyć rozwijaniu interesującej opowieści o własnym regionie , to już mamy zadanie dla wybitnych!

Z dumą możemy powiedzieć , że w naszym mieście i regionie  są właśnie tacy zdolni uczniowie! To oni  reprezentowali w dniach 22.11-25.11.2018  nasze województwo w OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE  KRASOMÓWCZYM   organizowanym przez PTTK. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie pobyt i przejazd mieli zapewniony ze środków , jakie na ten cel przeznaczył Urząd Marszałkowski w Opolu oraz Oddział PTTK Ziemi Brzeskiej  ( DZIĘKUJEMY Pani Prezes Wilhelmie Barańskiej za zapewnienie komfortu wyjazdu na konkurs! J )

Turniej pięknego słowa po raz ostatni - ze względu na reformę oświaty- odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Na poziomie szkoły podstawowej wystąpiło 35 uczestników z  13 województw, natomiast młodzież gimnazjalna przyjechała z 12 województw,  tworząc  grupę 21 uczniów. Ranga konkursu jest naprawdę wysoka, dlatego znalezienie się tam, już  było dużym wyróżnieniem. Jak powiedział organizator, pan Leon Hojniak „to że tu jesteście, już czyni was zwycięzcami”

Więcej…

 

W listopadzie 2018 roku minęło 5 lat od utworzenia Wojskowego Koła PTTK przy klubie 1. Pułku Saperów. Z tej okazji odbył się uroczysty bal podsumowujący nasze dotychczasowego poczynania. A wszystko zaczęło się jesienią 2013 roku, kiedy to kol. Joanna WATRAS wpadła na pomysł utworzenia WK PTTK. Był to początek naszych wojaży po Polsce. Dzisiaj możemy pochwalić się zorganizowaniem 31 imprez w różnych rejonach naszego kraju, min.: Tatry, Bieszczady, Jura Krakowsko- Częstochowska, Sandomierz i okolice.

 

Tegoroczny bal był nie tylko okazją do wspomnień, ale przede wszystkim wręczenia wyróżnienia. Zarząd koła wręczył 14 wyróżnień za aktywną działalność na jego rzecz, natomiast gość honorowy naszego balu Pani Prezes Oddziału Ziemi Brzeskiej Wilhelma BARAŃSKA wręczyła:

 

  • 5 dyplomów od Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Brzeskiej w Brzegu za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie walorów  turystycznych Ziemi Brzeskiej,
  • 3 dyplomy od Zarządu Głównego PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa.

 

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Z życia PTTK
ryczyn_2011_07.jpg