Pobierz plik *.pdf. K L I K N I J

 

 

19 X 2019 w Klubie Garnizonowym odbył się wojewódzki etap już XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursów jest również rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Z życia PTTK
ryczyn_2011_07.jpg